Habari za Mungu za Huzuni

Wakati Yerusalemu ilipoangukia kwa Wababiloni, kulikuwa na aina mbili za watu: wale walioamini katika Yeremia kwamba utumwa huo ulikuwa ni adhabu kutoka kwa Mungu, na wale waliokataa ujumbe wa Yeremia na kuasi. Kwa wale walioamini na kutubu, Mungu aliahidi msaada wake. Angewapa mioyo mipya na kurudisha kizazi kijacho nyuma. Kwa wale walioasi, Mungu aliwaonya kwamba wangeangamizwa. Unabii wa Yeremia kuhusu kurudishwa kwa wakati ujao na Masihi unaendelea kutupa tumaini leo.

Somo la Sauti:

Back to: Manabii Wakuu: Isaya – Danieli

Toa Jibu