Ujumbe wa Mwisho wa Sulemani

Mhubiri anazungumza na mioyo ya watu wa Mungu wanapotafuta majibu kwa matatizo ya maisha yenye kutatanisha. Sulemani anatia moyo kizazi kipya kijifunze kutokana na mambo aliyojionea alipokuwa akitafuta maana na kusudi maishani. Kusudi lake pekee maishani lilikuwa kumcha Mungu na kushika amri zake. Aliwaambia vijana wamkumbuke Mungu na kuishi maisha yao vizuri, kwa sababu kila mtu atakabiliwa na laana ya milele mwisho.

Somo la Sauti:

Back to: Mashairi: Ayubu – Wimbo wa Sulemani

Toa Jibu