Injili kwa Kinyume

Je, unaweza kuwa mzuri vya kutosha kuokolewa au kubaki kuokolewa? Paulo anasema mawazo kama hayo ni ya kimwili. Paulo aliposikia injili ikipotoshwa na kuwa injili yenye msingi wa matendo, aliwajibu Wagalatia akieleza kwamba tunahesabiwa haki kwa imani na si kwa matendo. Paulo aliendelea kusema kwamba njia pekee ya kuishi ni kusulubishwa pamoja na Kristo; Paulo hakuwa anazungumza juu ya kufa, alikuwa anazungumza juu ya kuishi kwa imani katika Kristo.

Somo la Sauti:

Back to: Nyaraka za Paulo: Wagalatia – 2 Timotheo

Toa Jibu