Baraka ya Msamaha

Katika Zaburi 32 na 51, miongoni mwa wengine, Daudi anazungumza kuhusu hisia ambazo sote tunaweza kuhusiana nazo: hisia zinazohusiana na hatia. Zaburi ya maungamo na msamaha inatuonyesha faraja na furaha inayotokana na msamaha wa Mungu wa dhambi zetu na baraka za neema na urejesho wa Mungu. Zaburi ya 139 inaeleza kuhusu Mungu ambaye tunasali kwake. Mungu anajua na kuelewa kila kitu kuhusu sisi, kwa hiyo Yeye ndiye mshauri kamili wakati wa shida.

Somo la Sauti:

Back to: Mashairi: Ayubu – Wimbo wa Sulemani

Toa Jibu