Ufumbuzi wa Stress

Zaburi zenye kuchangamsha moyo mara nyingi ni zaburi za sala, ambamo mtunga-zaburi anazungumza na Mungu kuhusu wanadamu—kwa kawaida yeye mwenyewe. Zinatufundisha kwamba tunapoleta hisia zetu za wasiwasi, woga, hasira, kufadhaika, kukata tamaa, au kitu kingine chochote kwa Mungu, Yeye hutusaidia kupitia hisia hizo na hutuongoza katika shukrani na ibada. Tunapokuwa chini ya mkazo, tunaweza kurejea Zaburi kwa ukawaida na kupata burudisho, uaminifu, na amani katika kushinda mikazo yetu.

Somo la Sauti:

Back to: Mashairi: Ayubu – Wimbo wa Sulemani

Toa Jibu