Utangamano na Upendo

Upendo ni onyesho kuu la umoja ambao Mungu alikusudia aliposema, “Hao wawili watakuwa mwili mmoja.” Tatizo moja kubwa katika ndoa ni ubinafsi. Tunapojifunza kuwatendea wenzi wetu bila ubinafsi—kuweka mahitaji ya mwenzi wetu katikati—tunaanza kupenda kama Yesu anavyofanya. Upendo wa Kimungu umeelezewa vyema zaidi katika 1 Wakorintho 13 na unatuonyesha jinsi tunavyopaswa kuwapenda wengine. Kwa upendo wa agape, ndoa inaweza kweli kutimiza na kila kitu ambacho Mungu alikusudia kiwe.

Somo la Sauti:

Back to: Familia na Ndoa

Toa Jibu