Je! Unadhani Nani Anakuja kwenye Chakula cha jioni?

Mwone Mungu kupitia maisha ya Esta, kisa cha mwanamke wa Kiebrania aliyeolewa na mtu wa Mataifa na kuwaokoa watu wa Kiyahudi kutokana na mauaji ya kimbari, akihifadhi ukoo wa Masihi. Moja ya mada kuu za Esta ni utunzaji mkuu wa Mungu kwa maisha ya watu wake, hata wakati hali zetu ni chungu au ngumu na jinsi anavyofanya mambo yote kwa faida ya wale walioitwa kulingana na makusudi yake.

Somo la Sauti:

Back to: Historia: Waamuzi – Esta

Toa Jibu