Miundo ya Paulo

Mtume Paulo ni mfano mzuri wa kutumia kila nafasi kushiriki hadithi yake ya imani na kumshawishi mtu yeyote ambaye alikutana naye kwa ajili ya Kristo. Hata alishiriki imani yake na umati wenye hasira huko Yerusalemu. Paulo alifika mbele ya Sanhedrini, kisha magavana Feliksi, kisha Festo, na Mfalme Agripa, ambaye alikuwa karibu kushawishiwa kuamini Injili. Katika kila kisa, hata wakati ajali ya meli ilipotokea Malta, Paulo alishiriki na kila mtu Injili na jinsi Mungu alikuwa amebadilisha maisha yake.

Somo la Sauti:

Back to: Matendo ya Mitume na Warumi

Toa Jibu