Jinsi ya Kufanya Mwanafunzi

Katika Matendo, Sauli wa Tarso, mtesaji wa Kanisa, anakutana na Kristo Mfufuka, anakuwa mtume Paulo na mara moja anaanza kumtangaza Yesu kuwa Kristo. Paulo anakuwa mmishonari, mwandishi, na mmoja wa Wakristo wenye ushawishi mkubwa zaidi ulimwenguni! Huduma yake ina alama ya kuhubiri, shida popote aendapo, kupigwa, kufungwa, kuvunjika meli, miujiza na maelfu kuongozwa kwa Yesu. Paulo anaweka msingi wa Kanisa huku akitimiza Agizo Kuu kwa Mataifa.

Somo la Sauti:

Back to: Matendo ya Mitume na Warumi

Toa Jibu