Maumivu ya Ukengeufu

Kitabu cha Waamuzi kinashughulikia miaka 400 baada ya kutekwa kwa Nchi ya Ahadi na baada ya Waisraeli kutangaza, “Tutamtumikia BWANA, Mungu wetu, na kumtii; Lakini katika kipindi hiki cha historia ya Waebrania “kila mtu alifanya lililo sawa machoni pake mwenyewe. Je, umewahi kuweka ahadi ya kumtanguliza Mungu maishani mwako, kisha ukaiacha nadhiri hiyo baadaye? Waisraeli walifanya baada ya kukaa Kanaani – si mara moja, lakini mara saba!

Somo la Sauti:

Back to: Historia: Waamuzi – Esta

Toa Jibu