Panorama ya Imani

Imani ni nini? Je, imani hufanya kazi vipi? Kitabu cha Yoshua kinatoa mifano kumi na sita ya imani. Mungu wakati mwingine atajaribu imani yako lakini unaweza kuwa na uhakika hatakupeleka pale ambapo neema yake haiwezi kukuweka. Ikiwa unajua Mungu anakuongoza kufanya kitu, fanya. Mpango wake daima ni mpango sahihi. Yoshua anatufundisha kwamba imani ni ya vitendo. Imani inaposonga, inafanya kazi, na imani inapofanya kazi, inashinda vita vya uzima.

Somo la Sauti:

Back to: Mambo ya Walawi – Yoshua

Toa Jibu