Miliki Mali Yako

Kitabu cha Yoshua kinahusu imani, aina ya imani inayoshinda na kumiliki yote ambayo Mungu anataka kwa watu wake. Wengi wetu tunashindwa, kama Waisraeli, kupata baraka za kiroho ambazo Mungu anakusudia kwa ajili yetu: maombi, Maandiko, ushirika, ibada – Mungu humpa kila mwamini. Unamiliki sala kwa sala, na unayo Maandiko unapoyasoma, kuyaelewa, na kuyatumia. Unamiliki mali zako za kiroho hatua moja baada ya nyingine.

Somo la Sauti:

Back to: Mambo ya Walawi – Yoshua

Toa Jibu