Kuja na Kwenda kwa Wanafunzi

Yesu aliwaambia wafuasi wake “waangalie juu. Hivyo ndivyo tunavyopokea nidhamu ya kiroho na maadili kutoka kwa Mungu. Yesu alitumia mfululizo wa vitenzi kwa “kuuliza, kutafuta, na kubisha” ili kuwapa changamoto wanafunzi wake kutazama juu sikuzote na kwa subira. Utafutaji unarudiwa kwa kuuliza sana, na kubisha hurudiwa kwa utafutaji mwingi. Yesu alikuwa akiwaita wanafunzi wake wawe na bidii kwa ajili ya Mungu. Aliahidi kwamba kila mtu anayeuliza, kutafuta, na kubisha kwa njia hii atajibiwa. Kisha Yesu alitoa muhtasari wa mafundisho yake ya kiadili kwa sentensi moja: “Watendeeni wengine yale mnayotaka wawatendee ninyi. Hii inajulikana kama Kanuni Bora.

Somo la Sauti:

Back to: Mahubiri ya Mlimani

Toa Jibu