Mahubiri Makuu Zaidi ya Musa

Mahubiri ya Musa yanafundisha kuhusu mwitikio wetu kwa neema ya Mungu ‘na kuhusu ukengeufu, juu ya wale ambao hawaitikii tena neema ya Mungu’. Musa alihubiri kuhusu zaka, akionyesha Mungu kuwa wa kwanza katika maisha yetu na kutoa kwa maskini. Alihubiri ujumbe wenye nguvu kuhusu jinsi Mungu anavyokataza uchawi, uaguzi, kuwasiliana na wafu, na kutumia uchawi. Pia aliwaambia kuhusu Nabii Kuhani, na Mfalme ambaye siku moja atakuja na kuwaokoa.

Somo la Sauti:

Back to: Mambo ya Walawi – Yoshua

Toa Jibu