Maadili ya Ufalme

Makala hii inazungumzia mahangaiko, lakini inafundisha hasa kuhusu maadili, au mambo yanayotangulizwa. Tunapokuwa na mahangaiko, tunaonyesha yale tunayothamini na jinsi tunavyomtumaini Mungu kwamba atatutunza. Kila mfuasi wa Yesu anapaswa kuwa na “kipaumbele, duara jeusi katikati ambalo linawakilisha utawala wa Mungu juu ya mioyo yao. Kila kitu nje ya kituo hicho kinapaswa kutanguliwa na Mfalme wa wafalme anapotuonyesha kilicho sawa. Chochote tunachojaribiwa kuhangaika nacho kitatolewa na Baba yetu wa mbinguni.

Somo la Sauti:

Back to: Mahubiri ya Mlimani

Toa Jibu