Mtazamo wa Ajabu

Mkazo wa kimsingi na madhumuni ya Injili ni kufunua ujumbe wa Mungu na kuwasilisha suluhisho lake kwa shida yetu. Tumetengwa na Mungu na utengano huo lazima upatanishwe. Yesu, ufunuo mkuu zaidi wa kweli ambao ulimwengu haujawahi kujua, alikuwa na “shida ya ajabu,” ambayo ilikuwa inakamilisha kazi ambayo Baba yake alimtuma kufanya. Injili zinatangaza: Yesu alikuja kutoa msamaha wa dhambi zetu na kutupatanisha na Mungu!

Somo la Sauti:

Back to: Utangulizi wa Agano Jipya: Mathayo

Toa Jibu