Kukamata Majina

Nambari zimejazwa na mafumbo na mafumbo yenye nguvu. Tunaona jinsi hiari inavyoweza kupunguza nguvu za Mungu. Ikiwa tuna imani ya kuamini na kudai baraka zote ambazo Mungu anazo kwa ajili yetu na kukubali mapenzi yake mema na makamilifu kwa maisha yetu, basi anaweza kutuongoza katika Nchi yetu ya Ahadi ya kiroho. Kuna tofauti kati ya ‘mapenzi’ ya Mungu na ‘maagizo’ ya_Mungu. Uhai mwingi unapatikana tu katika amri za Mungu.

Somo la Sauti:

Back to: Mambo ya Walawi – Yoshua

Toa Jibu