Muhtasari wa Kuhitimisha – Ndoa ya Mara Saba

Katika 1 Wakorintho 7 Paulo anajadili jinsi katika uhusiano wa karibu wa ndoa, waume na wake wanaweza kuridhishana na jinsi makubaliano ya pande zote ni kanuni muhimu sana kwa uhusiano wa kimwili wenye utimilifu. Kama Kanuni ya Dhahabu inavyosema, “Katika kila jambo, fanyeni ot

Somo la Sauti:

Back to: Familia na Ndoa

Toa Jibu