Mambo ya Walawi – Yoshua

Mambo ya Walawi – Yoshua

“Mambo ya Walawi hadi Yoshua yanaendeleza simulizi la kutangatanga kwa Israeli jangwani. Ni wakati muhimu katika historia ya Israeli kwa sababu ni wakati huu ambapo Mungu anaendelea kuwatenga watoto wa Israeli kama watu wa Mungu. Sheria ya Mungu inatolewa kwa watu wa Israeli jangwani na vile vile maagizo ya njia sahihi ya ibada. Baadhi ya maagizo ni magumu kuelewa lakini yote yana jukumu la ufananisho na yalitolewa na Mungu ili kusaidia watu wamuelewe vyema pamoja na jukumu la Masihi anayekuja.

Simulizi hilo litamalizika na kukamilika kwa kutangatanga kwa watoto wa Israeli. Wanaingia katika nchi ambayo Mungu amewaahidi na watalazimika kuwafukuza maadui wa Mungu wanaokaa huko. Kutakuwa na mfululizo wa ushindi na kushindwa wakati Waisraeli wanaenda huku na huko kati ya kumwamini Mungu na kisha kufikiria wanaweza kutegemea nguvu na hekima zao wenyewe ili kupata mafanikio.”

Lessons

Masomo Yanayopatikana :

Mwongozo wa Waziri

Author: kenyan@auth

Hisia ya Dhabihu

Author: kenyan@auth

Kiwango cha Uamuzi

Author: kenyan@auth

Kukamata Majina

Author: kenyan@auth

Alama ya Kuungua

Author: kenyan@auth

Watoto wanaokua

Author: kenyan@auth

Kumbukumbu za Miujiza

Author: kenyan@auth

Miliki Mali Yako

Author: kenyan@auth

Panorama ya Imani

Author: kenyan@auth

Comments are closed.